Kawa Kawa Monsoon Wedding Lyrics

kawa kawa-monsoon wedding – Lyrics

Kawa Kawa Monsoon Wedding Lyrics


Aaj Mera Jee Karda Hooo

Rabba Rabba Mee Barsa
Saddi Koti Daane Paa Rabba Rabba Mee Barsa
Saddi Koti Daane Paa Rabba Rabba Mee Barsa
Saddi Koti Daane Paa Rabba Rabba Mee Barsa
Saddi Koti Daane Paa Kaava Kaava KaavaKaava Kaava Kaava
Aaji Mera Ji Karda Mei Utt Jaa Naale Haava Vava
Ki Meri Kismat Ne Ki Meri Kismat Ne Karditiya Tandiya Chaava Ke Aaj Mera Ke Aaj Mera Jee Karda, Mein Lutt Jaavaaa Hoye Lut Jaa Naale Haava Vava, Aaj Mera Ji Karda

Kaava Kaava Kaava Kaava Kaava Kaava Aaj Mera Jee Karda
Lut Jaavaa Naal Havaa Vaaa Hoyeee

Rabba Rabba Mee Barsa, Saddi Koti Daane Paa Rabba Rabba Mee Barsa, Saddi Koti Daane Paa Sada Neer Achanchal Paraiyan Ki
Khushiyan Nachdiyan Nachdiyan Paraiyan Ki
Kaliyan Rathan Lagan Paraiyan Ki
Gaavo Toliyan Gaavo Toliyan Gaavo Toliyan
Nijaa Boliyan

Rabba Rabba Mee Barsa
Saddi Koti Daane Paa Rabba Rabba Mee Barsa
Saddi Koti Daane Paa Rabba Rabba Mee Barsa
Saddi Koti Daane Paa Rabba Rabba Mee Barsa
Saddi Koti Daane Paa Aaj Mera Ji Karda, Mei Ut Jaa Naale Haava Vava
Ki Meri Kismat Ne Ki Meri Kismat Ne Karditiya Tandiya Chaava .
Ke Aaj Mera Ke Aaj Mera Jee Karda, Mei Lut Jaa Naal Havavaa

Kaava Kaava Kaava

Sada Neer Achanchal Paraiyan Ki
Khushiyan Nachdiyan Nachdiyan Paraiyan Ki
Kaliyan Rathan Lagan Paraiyan Ki
Gaavo Toliyan Gaavo Toliyan Gaavo Toliyan
Nijaa Boliyan

Aaj Mera Ji Karda, Mei Ut Jaa Naale Haava Vava
Ki Meri Kismat Ne Karditiya Tandiya Chaava Ke Aaj Mera Jee Karda, Mei Lut Jaava ..

Aaaaaaaaa ..


Kawa Kawa Monsoon Wedding Lyrics
About: song from monsoon wedding
Tags:kawa, kawa-monsoon, wedding

Kawa Kawa Monsoon Wedding Lyrics

Kawa Kawa Monsoon Wedding Lyrics

Aaj Mera Jee Karda Hooo

Rabba Rabba Mee Barsa
Saddi Koti Daane Paa Rabba Rabba Mee Barsa
Saddi Koti Daane Paa Rabba Rabba Mee Barsa

Leave a Reply